(Kumpulan Wasiat Al-Allamah al-Habib Ali bin Hasan al-Aththas)

ridha_allah

Oleh: Al-Allamah al-Habib Ali bin Hasan al-Aththas

Buku ini merupakan terjemahan Al ‘Athiyyatul Haniyah karya Al-Allamah al-Habib Ali bin Hasan al-Aththas, seorang ulama terkenal di abad ke 12 H khususnya di wilayah Hadramaut, Yaman.

Buku ini berisi tentang wasiat-wasiat yang sangat penting untuk diketahui dan diamalkan oleh kaum muslimin yang mengharapkan keridhaan Allat SWT serta kebahagian di dunia dan di akhirat, bahasa yang dipergunakan sangat mudah dipahami sehingga ketika membacanya dari awal sampai akhir tidak akan menembukan kebosanan atau kejenuhan.

Untuk pemesanan hubungi: Syarif Hidayat

Iklan