nikah_web

Keluarga sakinah dibawah ridha Allah SWT merupakan dambaan setiap insan. Untuk mencapainya seorang muslim perlu mengetahui dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan nikah dan cara mengatasi permasalahan dalam hidup berumah tangga berdasarkan tuntunan syari’at Islam.

Buku ini menulis secara rinci dan mendalam berdasarkan Madzham Syafi’i yang diambil dari sumber kitab-kitab mu’tabaroh dan penjelasan Al Alim Al’allamah Al Faqih Al Habib Zein bin Ibrahim bin Smith (Madinah Al Munawwaroh) dengan bahasa yang sederhana dan lugas disertai contoh-contoh sehingga sangat mudah untuk dimengerti oleh segenap lapisan masyarakat.

 

Harga Rp. 34.000,-

 

Untuk pemesanan hubungi: Syarif Hidayat

Iklan